Prisiau Llogi / Booking Fees | .
Powered by layoutspack Designed by free html template

Prisiau Llogi / Booking Fees


Y Brif Neuadd

Main Hall
Llai na 3 awr
Less than 3 hours
3-6 awr/ hours Dros / More than 6 awr/hours
Grwpiau Lleol / Local Groups £20 £40 £60
Grwpiau eraill
Other Groups
£30 £60 £90


Ystafell Gyfarfod
Meeting Room
Llai na 3 awr
Less than 3 hours
3-6 awr/ hours Dros / More than 6 awr/hours
Grwpiau Lleol / Local Groups £6 £10 £15
Grwpiau eraill
Other Groups
£12 £20 £30

Prisiau yn cynnwys defnydd o’r gegin a defnydd o’r offer* sydd ar gael yn ôl y gofyn.

Price include the use of the kitchen and use of available equipment if required*.

[*mae’n debygol rhaid talu blaendal os ydych chi'n defnyddio offer y ganolfan.]

[*a small deposit may be required when using the Centre’s equipment.]

Disgwylir i ddefnyddwyr glirio a glanhau'r Brif Neuadd/ Ystafell Gyfarfod/ Y Gegin ar ôl eu defnyddio.

Users are expected to clear up and clean the Main Hall/Meeting room/Kitchen after use.