Digwyddiadau 2017 | .
Powered by layoutspack Designed by free html template

Digwyddiadau 2017

-----------------------------------------------------

Dilynwch a ni ar FACEBOOK
https://www.facebook.com/groups/canolfanbrollanwnda/

-----------------------------------------------------
GWEITHGAREDDAU PARHAOL.
-----------------------------------------------------
CLWB GARDDIO
http://clwbgarddio.blogspot.com/
-----------------------------------------------------
CYMDEITHAS HANES Y TAIR LLAN
Cyfarfod ar yr ail nos fawrth o'r mis o Fedi tan Mai, rhaglen yn llawn yn y wefan newydd.
https://tairllan.wordpress.com/
Dilynwch ni ar Facebook https://www.facebook.com/tair.llan
-----------------------------------------------------
CYLCH MEITHRIN
bob bore rhwng 9 - 11.30
-----------------------------------------------------
CYLCH TI A FI
Pnawn Mercher 1.15 - 3.30pm
------------------------------------------------------
CLWB Y FELIN (i rai dros 65)
Cyfarfod ar yr ail ddydd Iau o'r mis am 2 o'r gloch
------------------------------------------------------
Noson Ioga efo Gwen Lasarus ar y cyntaf, trydydd a phedwerydd nos Lun o'r mis.
-------------------------------------------------------
Noson Ioga efo Wendy Ostler Cyfarfod pob Nos Fercher.
-------------------------------------------------------
ZUMBA LLANWNDA - bob nos Sul o 7 - 8pm gyda Non.
-------------------------------------------------------
MATHEMATEGU - Cynhelir gwersi mathemateg mewn grwpiau bach (dim mwy na 5) – bob nos Iau am 6.15pm (TGAU canol) a 7.45pm (TGAU uwch). Am fwy o wybodaeth cysylltwch â John Pierce Jones ar 01286 882540.
-------------------------------------------------------
CANGEN MERCHED Y WAWR DINAS, LLANWNDA A’R CYLCH

Llywydd – Rhiannon Owen - 676089
Ysgrifennydd – Eilir Jones - 677870

Cynhelir y cyfarfodydd ar yr ail nos Lun o bob mis yng am 7.30y.h
Estynnir croeso cynnes i bawb. Tâl aelodaeth :- £16.00. Panad a raffl :- £1

-------------------------------------------------------